Tilläggstjänster

Xter kan erbjuda en rad olika tilläggstjänster som t ex:

Etikettering av gods

Kodning av gods (streckkodsetikttering)

Vägning av produkter

Lossning av container

Omlastning