Förvaring

 

Xter erbjuder förvaring i kyllager, fryslager och koloniallager. Vi förfogar över:

  • 2 500 pallplatser i fryslager (-18 till -25 grader)
  • 1 800 pallplatser i kyllager (+2 till +4 grader)
  • 800 pallplatser i otempererat utrymme (ca +18 grader)

Xter lager  är godkända för hantering av livsmedel och Xter arbetar efter ett Egen Kontroll program som innefattar HACCP rutiner.